Termeni și condiții de utilizare 

 1. DISPOZIȚII GENERALE

  Prin utilizarea platformei GrowEdu (incluzând accesul, navigarea și achiziționarea serviciilor) vă exprimați acordul cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta. 

  Platforma GrowEdu oferă ateliere online, offline și materiale educaționale pentru publicul larg, în special cu privire la dezvoltare personală și dezvoltarea diverselor abilități pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

  Această platformă este administrată de către Asociația Școala de Valori, organizație non-profit înregistrată la Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 12507/A/2010, Cod Unic de Identificare fiscală 26781002, cu sediul social în București, Sector 2, Str. Șos. Pipera, nr.50A, et.1, biroul 15, cod poștal 020112, adresă de e-mail office@scoaladevalori.ro, telefon 0737 548 712 în parteneriat cu societatea comercială SDV Education SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2557/2013, CUI 31288770, cu sediul în șoseaua Pipera nr. 50, etaj 1, București.

  DEFINIȚII

  Platforma – site online găzduit la adresa web www.growedu.ro și subdomeniile acesteia;

  Atelier – sesiune interactivă desfășurată online sau offline, prin intermediul platformelor de profil și în sistem „față în față”, ce are loc între trainer/traineri și participant/participanți;

  Vânzător – SDV Education SRL, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/2557/2013, CUI 31288770, cu sediul în șoseaua Pipera nr. 50, etaj 1, București.

  Cumpărător – persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani ce achiziționează servicii prin plasarea unei comenzi;

  Participant – persoană fizică ce va parcurge sesiunile la care a fost înscris de către tutorele legal;

  Comandă – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între administratorii Platformei și Cumpărător, prin care acesta din urmă transmite intenția de a achiziționa servicii furnizate de către Vânzător;

  Contract – contractul încheiat la distanță, ce ia naștere prin achiziționarea serviciilor disponibile în Platformă.

  UTILIZAREA PLATFORMEI

  Asociația Școala de Valori acordă dreptul la utilizarea platformei în următoarele condiții:

  • Este interzisă reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea sau utilizarea conținutului Platformei în orice alt scop în afara aceluia pentru care a fost creată;

  • Este interzis să utilizați platforma în scopuri de publicitate sau orice fel de activitate cu caracter comercial;

  • Este interzisă adăugarea sau transmiterea oricărui conținut obscen, jignitor, indecent sau inadecvat, inacceptabil sau ilegal, introducerea unor date virusate sau materiale nocive, precum și perturbarea, în orice mod, a funcționării normale a acestei Platforme.

  DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

  Platforma și tot ceea ce cuprinde aceasta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile (Conținut) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Asociației Școala de Valori sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marca de serviciu reprezintă marcă înregistrată și neînregistrată a Asociației Școala de Valori sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, cu excepția celor prevăzute în Condițiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului “Conținutului”. De asemenea, vă informăm că Asociația Școala de Valori își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

  Atunci când este efectuată, înregistrarea audio/video a atelierelor susținute, se face doar în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite sau în scopuri publicitare. Utilizarea materialelor înregistrate în scopuri de promovare se va face numai cu acordul scris obținut în prealabil de la toți participanții ale căror date vor fi făcute publice în scopuri de promovare, sau de la părinții acestora, când vârsta participanților este mai mică de 16 ani. Mai multe detalii despre modurile în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal,  puteți găsi la adresa web www.growedu.ro/politica-de-confidentialitate/.

  În scopul livrării unor servicii și materiale cât mai calitative, Platforma își rezervă dreptul de a elimina materiale ce nu mai prezintă interes, ce nu vor mai atinge anumite standarde sau pentru care a expirat acordul de difuzare stabilit împreună cu colaboratorii Platformei.

  PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

  Prețul fiecărui serviciu este afișat în pagina dedicată, conține TVA și este fix.

  Cumpărătorul se angajează să verifice cu atenție toate informațiile legate de achiziționarea unui atelier, respectiv prețul acestuia, detalii, modalitatea de participare și eventualele condiții tehnice de care trebuie să dispună pentru accesarea atelierelor, data la care acesta este programat și perioada de desfășurare a atelierului. Toate aceste informații se regăsesc în pagina fiecărui atelier.

  Pentru a achiziționa un atelier disponibil în platforma GrowEdu, este necesară crearea unui cont personal, prin accesarea butonului “Contul meu”. Parcurgerea pașilor pentru a crea un cont trebuie efectuată în mod adecvat, furnizând toate informațiile necesare, în mod corect și real.

  Contul va putea fi accesat în baza unei parole pe care sa o cunoașteți numai dumneavoastră. Este responsabilitatea dumneavoastră de a păstra în siguranță parola de acces, precum și orice alte informații privind înregistrarea, autentificarea și informațiile contului. 

  În urma achiziționării oricărui serviciu din platforma GrowEdu, este posibil sa fiți contactat prin email sau telefon pentru confirmarea comenzii și a altor detalii referitoare la aceasta, iar prezentul contract intră în vigoare din momentul confirmării comenzii și emiterii facturii.

  Modalitățile de plată acceptate sunt: online, cu cardul sau prin transfer bancar/depunere în cont pe baza facturii proforme emise la momentul plasării comenzii.

  Contractul rămâne valabil până la finalizarea parcurgerii tuturor sesiunilor la care participantul a fost înscris, cu posibilitatea de a fi prelungit prin înscrierea la atelierele dorite.

  Contractul încetează de drept în următoarele situații:

  • Participantul a parcurs toate atelierele la care a fost înscris;

  • Participantul s-a retras de la atelierele la care a fost înscris prin notificare prealabilă;

  • Participantul a lipsit de la mai mult de jumătate din sesiunile atelierelor, fără o comunicare prealabilă.

  REPROGRAMAREA ATELIERELOR ȘI DREPTUL DE RETRAGERE

  Livrarea (susținerea) online a fiecărui atelier afișat în platforma GrowEdu este condiționată de întrunirea unui număr minim de participanți (comunicat în pagina fiecărui atelier). În cazul în care acest număr nu este atins, ne rezervăm dreptul de a reprograma data de start a atelierului, cu o notificare prealabilă către toți participanții înscriși. 

  În cazul în care un participant nu mai poate parcurge atelierul la care este înscris, returnarea integrală a taxei de participare poate fi efectuată doar în cazul în care retragerea este anunțată cu minimum 48h înainte de data de începere a primei sesiuni din cadrul atelierului. Solicitarea de retragere se transmite în scris, la adresa support@growedu.ro sau prin completarea formularului de contact afișat în secțiunea “Contact” a Platformei. Returnarea sumei achitate se va efectua prin transfer bancar în contul indicat de către Cumpărător.

  SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

  Pentru orice reclamație formulată, vom încerca soluționarea ei pe cale amiabilă. Atunci când acest lucru nu este posibil, soluționarea litigiilor se va putea face prin intermediul instanțelor de judecată competente. 

  Puteți transmite orice solicitare sau reclamație privind produsele sau serviciile achiziționate, utilizând formularele disponibile în pagina de Contact si solicitări. 

  În ceea ce privește eventuale solicitări care se referă la modurile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să procedați conform indicațiilor din pagina web www.growedu.ro/politica-de-confidentialitate/.

  DISPOZIȚII FINALE

  Platforma GrowEdu este administrată de Asociația Școala de Valori în parteneriat cu SDV Education SRL, ce va oferă dreptul de acces și utilizare sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții de utilizare. 

  Platforma își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile de utilizare oricând și fără o notificare prealabilă, varianta actualizată a acestora putând fi accesată prin intermediul Platformei.

  De asemenea, structura și interfața Platformei pot fi modificare și îmbunătățite oricând, în orice moment și în orice interval de timp, având dreptul de a suspenda temporar, parțial sau în totalitate serviciile oferite publicului larg, fără o notificare individuală sau generală.